Käyttöehdot

Yleiset ehdot

  1. Sopimus
    1.1 Asiakkaalla on oikeus varastoida tavaransa Fiuge varastointipalveluun sopimussopimuksessa mainitun ajan.

1.2. Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava Fiugelle osoitteen tai puhelinnumeron muutoksista. Asiakas vastaa Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen lähetettyjen ilmoitusten vastaanottamisesta.

1.3 Asiakas voi irtisanoa sopimuksen kolmen arkipäivän irtisanomisajalla.

Jos sopimusta ei irtisanota, se uusitaan automaattisesti kuukaudeksi kerrallaan.

1.4. Fiuge voi irtisanoa palvelun 1 kuukauden varoitusajalla.

1.5. Fiuge varaa oikeuden muuttaa kuljetus- ja/tai varastointimaksuja, kun se katsoo sen markkinatilanteen kannalta tarkoituksenmukaiseksi. Asiakkaalle ilmoitetaan tällaisista muutoksista viimeistään 30 päivää etukäteen

1.6 Fiuge pidättää oikeuden muuttaa vuokrasopimuksen ehtoja, yleisiä ehtoja

2. Säilytettävät tuotteet
2.1 Elintarvikkeiden, räjähteiden, syttyvien, ympäristölle haitallisten tai muuten vaarallisten materiaalien varastointi on kielletty. Fiuge varaa oikeuden poistaa tai määrätä poistettavaksi varastosta tavarat tai materiaalit, joita asiakas ei saa säilyttää siellä.
2.2 Säilytysyksikössä ei saa säilyttää tavanomaisesti säilytettyihin tavaroihin verrattuna poikkeuksellisen arvokkaita esineitä, kuten koruja, käteistä tai muita arvoesineitä.

2.3 Asiakas on velvollinen noudattamaan yleisiä pakkausohjeita vahinkojen välttämiseksi.

3. Maksuehdot
3.1. Säilytyspalvelun vähimmäismaksu on 1 kuukausi. Ensimmäisen kuukauden jälkeen varastomaksu laskutetaan etukäteen. Mikäli asiakas irtisanoo sopimuksen kuun puolivälissä, Fiuge palauttaa osan maksusta sen mukaan, kuinka monta päivää varastoa kuukaudessa on käytetty.

3.2 Laskun maksuaika on 10 päivää.

4. Vakuutus ja vastuu
4.1 Fiuge on vakuuttanut Asiakastavaroiden toimituksen.

4.2 Asiakas on velvollinen varmistamaan, että Varastoyksikköön varastoitu omaisuus on vakuutettu. Fiuge on ottanut omaisuusvakuutuksen, joka kattaa vain Fiugen hallussa olevan omaisuuden. Säilytettyjen tavaroiden vakuuttaminen on yksinomaan asiakkaan vastuulla.

4.3 Fiuge ei ole vastuussa mistään Asiakkaan tavaroille aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat tulipalosta, varkaudesta, tuhoeläimistä, vedestä, ilkivallasta tai muista vastaavista syistä.

4.4 Asiakas on tietoinen siitä, että Säilytysyksikön sijaintitiloissa säilytetään myös Fiugen muille asiakkaille kuuluvia tavaroita, joilla voi olla haitallista vaikutusta sisäilman laatuun. Fiuge ei ota vastuuta mistään Asiakkaalle aiheutuneista menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat muiden Fiugen asiakkaiden sopimusrikkomuksista tai sopimusrikkomuksista.

4.5 Huolimatta laiminlyöntiin syyllistyneestä osapuolesta Asiakas on vastuussa kaikista Fiugen varastopalvelulle aiheutuneista menetyksistä ja vahingoista, ellei tällaisen menetyksen tai vahingon osoiteta johtuvan Fiugen huolimattomuudesta tai rakenteellisista syistä, joista Fiuge on vastuussa. Kaikissa olosuhteissa Fiugen Vastuu Asiakkaasta rajoittuu Fiugen tai asianomaisen konserniyhtiön kulloinkin voimassa olevan vastuu- tai muun vakuutuksen ehtojen mukaisesti maksettavan korvauksen määrään. Laiminlyöntiin syyllistyneestä riippumatta Asiakas vastaa myös Fiugen muille tiloihin kuin Varastoyksikköön ja Fiugen tiloissa säilytetylle kolmansien osapuolten omaisuudelle aiheutuneista menetyksistä ja vahingoista siltä osin kuin se on asiakkaan aiheuttama.

5. Asiakastietokanta
5.1 Yritys on rekisterinpitäjä Asiakkaan henkilötiedoille, joita Yritys voi kerätä, siirtää, tallentaa tai muuten käsitellä tämän sopimuksen perusteella. Yritys on sitoutunut käsittelemään henkilötietoja sovellettavasta tietosuojalainsäädännöstä johtuvien velvoitteiden mukaisesti.

5.2 Lisätietoa siitä, miten Yritys käsittelee henkilötietoja ja asiakkaiden oikeuksia käsittelyyn liittyen löytyy yhtiön tietosuojaselosteesta ja asiakkaasta Tietosuojakäytäntö löytyy yhtiön verkkosivuilta.

6. Sopimusrikkomus ja irtisanominen
6.1 Rajoittamatta sen oikeutta vedota muihin laillisiin irtisanomisperusteisiin, Fiugella on oikeus purkaa sopimus, jos Asiakas ei maksa vuokraa kahden (2) kirjallisen myöhästymisilmoituksen saatuaan neljäntoista (14) päivän kuluessa toisesta irtisanomispäivästä. Erääntyneet irtisanomiset annetaan vähintään kahden (2) viikon välein. Fiugella on oikeus irtisanoa sopimus, jos Asiakas ei ryhdy viipymättä korjaaviin toimenpiteisiin saatuaan Fiugelta kirjallisen muistutuksen siitä.

6.2 Fiugella on oikeus takavarikoida Asiakkaan tiloissaan säilytetty omaisuus vakuudeksi Asiakkaan sopimusvelvoitteiden täyttämisestä.

6.3 Mikäli sopimus on jo päättynyt, Fiugella on oikeus ilman oikeuden määräystä myydä varastoyksikössä olevat tavarat, joita asiakas ei ole vaatinut 10 päivän kuluessa kirjallisen pyynnön vastaanottamisesta. Fiugella on oikeus pidättää kaikki tavaroiden myynnistä saadut tuotot kattaakseen mahdolliset erääntyneet vuokrat ja muut vaateet, myynti- ja muut kulut, jotka johtuvat sopimuksen irtisanomisesta. Myyntitulon ylijäämä maksetaan Asiakkaalle, kun siihen on laillinen peruste.

6.4 Jos varastoidut tavarat ovat kolmannen osapuolen omistuksessa tai kolmannen osapuolen panttioikeuden tai hallintaoikeuden alaisia, Asiakkaan on ilmoitettava tästä Fiugelle.

 

Ohjeet ja suositukset

Ohjeet ja suositukset tavaroiden pakkaamiseen, joita haluat säilyttää tiloissamme. Näitä ohjeita noudattamalla voit pakata tavarasi siten, että se varmistaa sen ne pysyvät hyvässä kunnossa ja valmiina käyttöön, kun tarvitset niitä uudelleen. On Asiakkaan vastuulla varmistaa, että tavarat on pakattu asianmukaisesti, ellei toisin ole sovittu.

Pakkausohjeet
· Merkitse laatikot selvästi ja tee luettelo tuotteista, jotka kukin laatikko sisältää.
· Merkitse särkyviä esineitä sisältävät laatikot niiden turvallisuuden varmistamiseksi.
· Aseta raskaat tavarat pieniin laatikoihin, jotta niitä on helpompi kuljettaa.
· Jos mahdollista, pura kaikki kokoonpanot ja kääri jokainen komponentti huolellisesti suojakääreeseen.
· Wrap furniture and other goods in protective plastic to prevent any kind of damage.

Kirjoja ja asiakirjoja
· Pinoa kirjat vaakasuoraan, jotta niiden selkä ei vaurioidu.
· Älä laita särkyviä esineitä samaan laatikkoon kirjojen kanssa. Täytä kaikki tyhjä tila pakkausmateriaalilla.
· Älä täytä laatikoita liikaa. Käytä pieniä laatikoita kirjojen säilytykseen.

Vaatteet ja tekstiilit
· On suositeltavaa poistaa kaikki ruoka- ja muut tahrat ennen varastointia.
· Tuholaiset aiheuttavat riskin kaikissa olosuhteissa. Löydät tietoa tuholaisilta suojautumisesta osoitteesta
www.hyonteismaailma.fi

Pöytäastiat ja koristeet
· Vuoraa laatikko pehmustemateriaalilla reunoja ja kulmia pitkin.
· Pakkaa kaikki tuotteet erikseen. Aseta kulhot ja lasit toistensa sisään.
· Täytä tyhjä tila pakkausmateriaalilla.
· Merkitse laatikot ‘Fragile’.

Huonekalut
· Pura huonekalut ja kääri osat suojaavaan pakkausmateriaaliin mahdollista.
· Kevyet tuolit voidaan pinota päällekkäin.

Valaisimet
· Pakkaa ja suojaa valaisimet erikseen.
· Aseta pienet valaisimet laatikoihin ja kääri suuret kattovalaisimet kuplamuoviin tai suojaavaan muoviin.
· Älä aseta raskaita esineitä särkyvien tuotteiden päälle.

Kehystetyt kuvat ja peilit
· Pakkaa tavarat huolellisesti ja suojaa kulmat.
· Käytä muovia tai kuplamuovia esineiden suojaamiseen.
· Teippaa pakkaus takapuolelta, jotta se on tiukka ja turvallinen.

Metalli ja työkalut
· Puhdista ja pyyhi kaikki metallipinnat.
· Niputa kaikki pitkävartiset työkalut yhteen, jos mahdollista.

Kodinkoneet                            
· Lukitse pesukoneen rumpu paikalleen ennen siirtämistä (katso pesukoneen käyttöohjekirja saadaksesi lisätietoja).
· Puhdista ja kuivaa jääkaappi ja pakastin ja jätä ovet osittain auki.